Banner image

Öneriler

Bundan sonra ne yapılmalı ?
Bu içerikte iş dünyasına 2 yerden bakışı ele alacağız. Teknolojinin gelişmesiyle aslında iş dünyası daha önceden değişmeye başlamıştı. Bu değişim rüzgarı günden güne devam ederken değişimin asıl kaynağı ihtiyaç fakat besleyen tarafı ise kolaylıklar olmuştur. Yaşanılan bu “Pandemi” süreciyle de dünyadaki iş metotları değişiyor. Mobilite’ye yapılan yatırımlar günden güne artarken bunun üstüne Pandemi eklenince yorumlarda ...
Read more
13 Aralık 2019
Yeni açılacak şirketlerin teknoloji ihtiyaçları nedir?
İş modellerinin değişmesiyle günümüzde bir çok yeni meslek grubu çıktı. Bu çıkan meslek gruplarına ait olan yeni işletmeler de kitlere ulaşmak, hızlı cevap verebilmek, maliyetleri düşürmek vb. ihtiyaçlar için kuruldukları zaman itibariyle teknolojiye adapte olmaları gerekiyor. Yeni kurulan bir işletme için gerekli başlıca teknoloji ihtiyaçlarını sıraladık.  Ürünü ve hizmetinizi anlatacak web site olmalı. Kesintisiz ve ...
Read more