KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı

Kurumuzu KVKK'a uyumlu hale getirin.

FORBIAP, Kişisel Verilerin Koruma Kanununa (KVKK) kurumunuzu hazırlıyor. 2016 yılında yürürlüğe giren bu kanun ile “Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı” her gerçek kişi için Anayasa ile koruma altına alındı.

Her tür kişisel veriyi işleyen ve/veya saklayan gerçek ve tüzel kişiler kanun kapsamında sorumludur. Veri işleme faaliyetinde bulunan her gerçek
ve tüzel kişilik kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren (7 Nisan 2016) veri işleme süreçlerini Kanun ile uyumlu hale getirmelidir.

Kanun, tüm Veri Sorumlularının işledikleri verileri içeren envanteriyle beraber Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmalarını öngörmektedir. VERBİS’e son kayıt tarihi Veri Sorumlusunun yapısı ve işlediği veri tiplerine göre değişiklik göstermekle beraber çoğu Veri Sorumlusu için son kayıt tarihi 31 Aralık 2019’dur.

Yukarıda bahsedilen tüm bilgilere istinaden FORBIAP tüm dijital ve hukuksal yapınızı tek bir çatıda organize etmektedir.

Bilgi Teknolojileri alanında hangi hizmetleri sağlıyoruz ?

1
Anti-virüs Çözümleri
Kurum içindeki tüm uç noktaların korunması, güvenlik ilkelerinin oluşturulması, yönetilmesi ve raporlanması
2
Güvenlik duvarı Çözümleri
Kuruma ait ağın korunması ve varsa diğer farklı şubelerdeki ağın ortak merkezden korunması.
3
Şifreleme Çözümleri
Kurum içinde kullanılan cihazların ve bu cihazlarda kullanılan harici cihazların şifreli şekilde saklanması, saklanan verilerin yönetilmesi.
4
Kimlik doğrulama Çözümleri
Kurum içinde çalışan kişilerin şirketin ağına dahil olacakları sırada ikinci doğrulamadan geçmeleri ve erişimlerin yönetilmesi.
5
Veri kaybını önemle Çözümleri
Kurum içindeki kişisel verilerin mail, depolama vb. kanallarla gönderimin engellemesi veya verilerin izlenmesi.
6
Veri sınıflandırma ve maskeleme Çözümleri
Hangi verilerin kritik bilgi içerdiğin belirlenmesi ve otomatik olarak işaretlenmesi, maskeleyerek personelin kişisel verilere erişmesini engellemek.